I.Elemente geografice

Comuna se situează în partea nordică a Județului Sălaj, în partea de nord-vest față de reședința de județ Zalău, fiind totodată limită de județ cu Satu Mare. Astfel, în partea de nord comuna se învecinează cu comuna Bogdand din județul Satu Mare, în partea de sud cu comuna Șărmășag din județul Sălaj, la vest cu comuna Supur (satul Giorocuta) din județul Satu Mare, iar la est cu comuna Șamșud din județul Sălaj .

Din punct de vedere administrativ, comuna este formată din satele: Chieșd (reședința de comună), Sighetul Silvaniei și Colonia Sighetu-Silvaniei, având o suprafață de 4342km² .

Relieful comunei este predominant deluros, având dealuri joase cu înălțimi cuprinse între 250m și 320 m.  Din punct de vedere hidrografic, comuna este încadrată în bazinul râului Crasna, bazin care este traversat de la sud la nord de Valea Sighetului și Valea Chieșdului, iar de la est la vest este traversat de Valea Mija.

II.Relieful și alți factori legați de potențialul zonei

Relieful comunei este predominant deluros, având dealuri joase cu înălțimi cuprinse între 250m și 320 m.  Din punct de vedere hidrografic, comuna este încadrată în bazinul râului Crasna, bazin care este traversat de la sud la nord de Valea Sighetului și Valea Chieșdului, iar de la est la vest este traversat de Valea Mija.

III.Clima

Climatul comunei este cel continental moderat, specific regiunilor vestice și nord-vestice ale României, înregistrând precipitații medii anuale de 700-800 mm.

IV.Hidrografia

Din punct de vedere hidrografic, comuna este încadrată în bazinul râului Crasna, bazin care este traversat de la sud la nord de Valea Sighetului și Valea Chieșdului, iar de la est la vest este traversat de Valea Mija.

V.Rețeaua rutieră

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, comuna este traversată de un drum județean (DJ 108F), direcția Chieșd-Sărmășag (Măierişte - Şimleul Silvaniei), dar și de trei drumuri comunale, care fac legătură între localitatea reședință de comună și satul aparținător.

VI.Populația

La 1 iulie 2020, populația comunei Chieșd era de 2505 locuitori, dintre care 1266 bărbați și 1239 de femei. Se poate observa un număr ridicat al populației în segmental de vârstă cuprins între 40 și 54 de ani, segment care este caracterizat de persoanele apte de muncă, segment important pe termen mediu, deoarece persoanele cu vârsta cuprinsă în această categorie reflectă prezentul și viitorul apropiat al forței de muncă. Segmentul de vârstă cuprins între 25 și 30 de ani este și el unul pozitiv, indicând prezența persoanelor tinere în comunitate, persoane care de cele mai multe ori au un nivel crescut de educație, motivație superioară și pot avea idei inovative pentru dezvoltarea comunității.

SITUAȚIA DEMOGRAFICĂ


NAȚIONALITĂȚI


Populația totală: 2594


Români: 2230


Femei: 1307


Maghiari: 119


Bărbați:1 287


Rromi:245


Populație ocupată:

Alte etnii: 0

VII.Economia

În prezent: agricultura, industria prelucrătoare și serviciile oferă mai multe locuri de muncă, administrație nu mai este principalul angajator. Cea mai mare parte a locurilor de muncă în industria prelucrătoare sunt în afara localității. Economia locală oferă și în prezent puține locuri de muncă pentru resursa umană din comună. Zootehnia și agricultura sunt din ce în ce mai tehnologizate și nu oferă multe oportunități de angajare pentru locuitori.

VIII.Turism

Comuna nu dispune de unități turistice care să ofere cazare sau alte obiective care să ofere servicii turistice. Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din localitatea Sighetu Silvaniei, a fost inclusă pe lista monumentelor istorice (SJ-II-m-B-05113). Despre aceasta se spune că datează din anul 1632. Se spune despre această biserică că ar fi fost donată de către baronul Zvinghi Gheza către locuitorii din sat în anul 1875. Biserica a fost construită din bârne orizontale, încheiata în cheutori drepte și este formată din pronaos, naos și absida altarului, care are o formă pătrată. Turnul acesteia e delimitat din scânduri, iar în partea de jos are elemente decorative. De-a lungul timpului biserica a avut multe restaurări, care i-au schimbat într-o mică măsură forma ei inițială

Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Chieșd datează din secolul al XVIII-lea și a fost inclusă și ea pe lista monumentelor istorice (SJ-II-m-A-05038). Despre această biserică se spune că ar fi fost construită cu trei secole în urmă, în apropierea locului în care se află astăzi, fiind mutată cu ajutorul butucilor de lemn, pentru a nu o demonta. Această biserică prezintă niște caracteristici speciale, cum ar fi: altarul este rotund; absida are un contur semicircular realizat prin cioplirea arcuită a celor cinci rânduri de bârne. Deasupra intrării în naos se păstrează următoarea inscripție: „În toată această lume fie binecuvântat numele lui Dumnezeu. Ca oriunde vor fi unul sau doi adunați întru numele meu de pre tot locul sfânt. Zugrăvitu-s-au această sfântă biserică în zilele înălțatului împăratului nostru ... și stăpânirii sale Domnului Bob Ioan prin mâinile noastre cele de prea păcătoșilor robi lui Dumnezeu Țiple Pop Ioan Zugravul... în 1796". În urma renovării, biserica și-a pierdut acoperișul inițial din lemn, fiind înlocuit cu tablă.

(https://www.wikiwand.com/ro/Biserica_de_lemn_din_Sighetu_Silvaniei, accesat la data de 15 ianuarie 2021).

Sari la conținut