Programele, proiectele sau activitățile implementate, în implementare sau refuzate

 • Proiecte europene implementate:
  • Modernizare drumuri de interes local;
  • Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă;
  Proiecte întocmite și refuzate la finanțare:
  • Amenajare pentru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă;
  • Construire centru comunitar de asistență socială în localitățile Chieșd și Sighetu Silvaniei;
  • Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a bisericii de lemn din Chieșd și Sighetu Silvaniei;
  • Reabilitare modernizare și dotare sediu primărie;
  • Reabilitare, modernizare și dotare bibliotecă comunală;
  • Extindere bază sportivă;
  Proiecte în implementare:
  • Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră;
  • Îmbunătățirea actului de învățământ prin construirea unei Săli de sport, modernizarea și dotarea școlii;
  • Finalizarea rețelelor de canalizare și apă potabilă în comunele Chieșd și Bocșa;
  • Modernizare drumuri comunale, străzi și trotuare în comuna Chieșd
  Programe operaționale preconizate:
  •  Desfășurarea activității didactice prin asigurarea accesului elevilor din localitatea Chieșd la procesul de învățare în mediul online și desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație;
Sari la conținut